ДИРЕКТОР
ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
ПОМОЩНИК - ДИРЕКТОР
ХРИСКА МЛАДЕНОВА
УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА