График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО