Полезна информация - Учебно време1.    Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.      есенна
22.12.2018 г. –  02.01.2019 г. вкл.     коледна
05.02.2019 г.                                    междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.      пролетна

2.    Неучебни дни
24.09.2018 г. – официален празник/Независимостта на България(22.09.)
04.03.2019 г. – Национален празник(03.03.)
26.04. – 29.04.2019 г. – Великден
01.05.2019 г. – Официален празник
06.05.2019 г. – Официален празник
21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
24.05.2019г. Официален празник
02.06.2019 г. – Патронен празник
17.06.2019г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по Математика

I срок –  17.09.2018 г. – 04.02.2019 г.
II срок – 06.02.2019 г. – 31.05.2019 г. (I – IV клас)
              06.02.2019 г. – 14.06.2019 г. (V – VI клас)
              06.02.2019 г. – 28.06.2019 г. (VII – IX клас)


1.    Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.        есенна
22.12.2018 г. –  02.01.2019 г. вкл.        коледна
05.02.2019 г.                                    междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.        пролетна

2.    Неучебни дни
24.09.2018 г. – официален празник/Независимостта на България(22.09.)
04.03.2019 г. – Национален празник(03.03.)
26.04. – 29.04.2019 г. – Великден
01.05.2019 г. – Официален празник
06.05.2019 г. – Официален празник
21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ
24.05.2019г. Официален празник
02.06.2019 г. – Патронен празник
17.06.2019г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по Математика

       I срок – 17.09.2018 г. – 04.02.2019 г.
II срок – 06.02.2019 г. – 31.05.2019 г. (I – IV клас)
              06.02.2019 г. – 14.06.2019 г. (V – VI клас)
              06.02.2019 г. – 28.06.2019 г. (VII – IX клас)


Вижте още:

- График на учебното време

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design