Постижения - Награди §

Награда на ОС-Дългопол "Учителски  kолектив на годината" в системата на основното и средното образование -  2008  и 2014г.

Хриска      Младенова

Хриска     

Младенова

Награда на ОС-Дългопол "Учител на годината" по изкуства и професионално образование 2007, 2009, 2010 и 2017 г.

Зевджет Мехмед

Зевджет Мехмед

Награда на ОС-Дългопол "Учител на годината" в областта на физическото възпитание и спорта 2009г.

Бирсен Ахмедова

Бирсен Ахмедова

Награда на ОС-Дългопол "Учител на годината в системата на основното образование 2015г.

 

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design