За училището - База ОУ "Христо Ботев" с. Цонево разполага с ученически стол и медицински кабинет. Училището има дългогодишни традиции в областта на образованието, възпитанието и извънкласната дейност.  В него се обучават 321 ученици в 1 подготвителен клас и 15 паралелки от I до VIII клас.

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design