За училището - База 

Обединено училище „Христо Ботев” с. Цонево разполага с добра материална база. През 2006 г. училището беше санирано и беше подменена на 100% дограмата, бяха монтирани бели дъски в класните стаи и кабинетите.

В периода 2010 - 2011 г. със средства от бюджета на училището се извърши ремонт на тоалетните и ученическия стол.

През периода 2012 – 2016г. в рамките на делегирания бюджет се извършваше обновяване на чинове, маси, столове в класните стаи и кабинетите.

В рамките на летните ваканции в училището се извършват ежегодни козметични ремонти.

Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието -

два компютърни кабинета с локална мрежа и достъп до интернет. На преподавателите е осигурен непрекъснат достъп до интернет и различни технически средства за обезпечаване на образователно - възпитателния процес.

В Обединено училище „Христо Ботев” има оборудвани кабинети по природни науки, музика и изобразително изкуство. Има функциониращ медицински кабинет и ученически стол.

 

 

Вижте още:

- База

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design