Обществени поръчки - профил на купувача


“Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОБЕ


Obyava.pdf - 2018-12-03 16:32:35
tehn. specifikaciya.pdf - 2018-12-03 16:35:03
SAPI.pdf - 2018-12-03 16:35:22
obrazci.rar - 2018-12-03 16:36:16
Proekt na dogovor.docx - 2018-12-03 16:36:38
Inf. AOP001.pdf - 2018-12-03 17:11:22
Protokol 1.pdf - 2018-12-13 07:54:08
Protokol 2.pdf - 2018-12-22 07:57:42
Dogovor.pdf - 2019-01-03 14:48:08


Назад

Съобщения

Данни за контакт

ОУ "Христо Ботев"

адрес:с. Цонево, община Дългопол обл. Варна
ул.

сл.тел.

пк

Всички права запазени! ©ОУ Христо Ботев
Suzara web design