Награди
Награда на ОС-Дългопол “Учителски колектив на годината” в системата на основното и средното образование – 2008 и 2014г.
Хриска Младенова
Награда на ОС-Дългопол “Учител на годината” по изкуства и професионално образование 2007, 2009, 2010 и 2017 г.
Зевджет Мехмед
Награда на ОС-Дългопол “Учител на годината” в областта на физическото възпитание и спорта 2009г.
Бирсен Ахмедова
Награда на ОС-Дългопол “Учител на годината в системата на основното образование 2015г.
Грамоти
Руска Илиева
Грамота за значими постижения в подготовката на участниците в областно състезание по Биология “Природа – 2006” – Варна