Айнур Рафет
Учител по английски език
Анастасия Кънева
Учител по БЕЛ и философия
Галина Кирчева
Начален учител
Ганка Димитрова
Учител в група ЦОД
Елена Кръстева
Учител в група ЦОД
Емине Идириз
Учител по история и цивилизации
Зевджет Мехмед
Учител по ФВС
Зейджан Халил
Начален учител
Илияна Андонова
Учител в група ЦОД
Исмигюл Селим
Учител в група ЦОД
Красимира Божинова
Учител по математика и информационни технологии
Лиляна Великова
Учител по математика и информационни технологии
Магдалена Кръстева
Учител по география и икономика
Мелин Ехлиман
Начален учител
Монка Добрева
Начален учител
Невазие Мустафа
Учител по изобразително изкуство и трудово и предприемачество
Николай Златев
Учител в група ЦОД
Павлина Христова
Начален учител
Рафет Рафет
Учител по ФВС
Росица Златева
Учител по информатика, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда
Руска Илиева
Учител по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и човекът и природата
Снежана Симеонова
Учител в група ЦОД
Стела Динева
Учител в група ЦОД
Татяна Райчева
Учител по информатика
Тонка Стоядинова
Учител по БЕЛ и философия
Туркян Юмер
Учител по БЕЛ и руски език
Шермин Хасан
Учител по английски език