ЗАПОВЕД

На основание чл.258 ал.1 и чл.259 ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.14, л.1 от ПСУДОСДГУ и Протокол №1 за проведено събрание на родителите
Заповед за състав на обществен съвет