Илмия Юзеир
ЗАС
Нурхане Алим
Медицинска сестра
nepedagogicheski-personal-2
Сали Али
Работник поддръжка
Пламен Василев
Портиер
Емине Мехмед
Прислужник
Назиле Кемал
Прислужник
Емине Мехмедали
Прислужник
Айше Мехмед
Прислужник
Димитричка Иванова
Прислужник
Сибел Фикри
Прислужник
Йона Йорданова
Домакин
Върбинка Пейчева
Готвач