АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ 2020

План за действие 2021 г. БДП

Разгледай плана

Алгоритъм за преминаване от присъствена форма на обучение към обучение в електронна среда

Разгледай алгоритъма

Заповед стипендии

Разгледай заповедта

Училищен учебен план за 2020-2021 учебна година

Разгледай плана

Годишен план за дейността на училището

Разгледай плана

Правилник за дейността на училището

Разгледай правилника

Годишна училищна програма за ЦОД

Разгледай програмата

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Разгледай програмата

Мерки за повишаване качеството на образованието

Разгледай мерките

Програма за предоставяне на равни възможности

Разгледай програмата

Актуализирана стратегия на училището 2016-2020 г.

Разгледай актуализацията

ДОКУМЕНТИ ЗА МИНАЛ ПЕРИОД

Заповед за преустановяване на учебни занятия и осигуряване провеждане на обучение в електронна среда

Прочети заповедта

Училищен план-прием за 2019/2020 учебна година

Разгледай план-приема

Удостоверение за утвърждаване на Списък образец 1

Разгледай удостоверението

Правилник за дейността на училището за учебната 2018/20

Разгледай правилника

Отчет на бюджета към 30.09.2018 г.

Разгледай отчета

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за 2019/

Разгледай заповедта

Заповед за прием на ученици в VIII клас и график на дейност

Разгледай заповедта

Заповед за организацията по попълване на незаетите места

Разгледай заповедта

Програма за предоставяне на равни възможности

Разгледай програмата

Годишен план за учебната 2016/2017г.

Разгледай плана

Училищен учебен план за 2016/2017г.

Разгледай учебния план

Стратегия за развитие на училището за 2016/2020г.

Разгледай стратегията