Заповед за преустановяване на учебни занятия и осигуряване провеждане на обучение в електронна среда

Прочети заповедта

Училищен план-прием за 2019/2020 учебна година

Разгледай план-приема

Удостоверение за утвърждаване на Списък образец 1

Разгледай удостоверението

Правилник за дейността на училището за учебната 2018/20

Разгледай правилника

Отчет на бюджета към 30.09.2018 г.

Разгледай отчета

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за 2019/

Разгледай заповедта

Заповед за прием на ученици в VIII клас и график на дейност

Разгледай заповедта

Заповед за организацията по попълване на незаетите места

Разгледай заповедта

9. Програма за предоставяне на равни възможности

Разгледай програмата

8.Програма за превенция на ранното напускане на училище

Разгледай програмата

7. Мерки за повишаване качеството на образованието

Разгледай мерките

5. Годишен план за учебната 2016/2017г.

Разгледай плана

3.Училищен учебен план за 2016/2017г.

Разгледай учебния план

1.Стратегия за развитие на училището за 2016/2020г.

Разгледай стратегията