2006

Саниране
Обединено училище „Христо Ботев” с. Цонево разполага с добра материална база. През 2006 г. училището беше санирано и беше подменена на 100% дограмата, бяха монтирани бели дъски в класните стаи и кабинетите.

2010-2011

Ремонт
В периода 2010 - 2011 г. със средства от бюджета на училището се извърши ремонт на тоалетните и ученическия стол.

2012 – 2016

Обновяване
През периода 2012 – 2016г. в рамките на делегирания бюджет се извършваше обновяване на чинове, маси, столове в класните стаи и кабинетите.

В рамките на летните ваканции в училището се извършват ежегодни козметични ремонти.
Училището разполага с добра база за внедряване на ИКТ в образованието – два компютърни кабинета с локална мрежа и достъп до интернет. На преподавателите е осигурен непрекъснат достъп до интернет и различни технически средства за обезпечаване на образователно – възпитателния процес.

В Обединено училище „Христо Ботев” има оборудвани кабинети по природни науки, музика и изобразително изкуство. Има функциониращ медицински кабинет и ученически стол.

#time_line_63da81823e96a .time_line-date{ color: #00bda6; }#time_line_63da81823e96a .time_line-check{ border-color: #00bda6; background: #00bda6; }#time_line_63da81823e96a .time_line-content:before, #time_line_63da81823e96a.item_active .time_line-check{ background: #00bda6; }#time_line_63da81823e9e8 .time_line-date{ color: #00bda6; }#time_line_63da81823e9e8 .time_line-check{ border-color: #00bda6; background: #00bda6; }#time_line_63da81823e9e8 .time_line-content:before, #time_line_63da81823e9e8.item_active .time_line-check{ background: #00bda6; }#time_line_63da81823ea59 .time_line-date{ color: #00bda6; }#time_line_63da81823ea59 .time_line-check{ border-color: #00bda6; background: #00bda6; }#time_line_63da81823ea59 .time_line-content:before, #time_line_63da81823ea59.item_active .time_line-check{ background: #00bda6; }