Преместване на ученици в държавните и в общинските училища