ОУ "Христо Ботев"
История

ОУ “Христо Ботев” с. Цонево е създадено през ХХ век като основно училище и се е помещавало в сграда в тогавашното с. Яворово (сега кв. Яворово в с. Цонево). В него получават основно образование поетът и преводач Андрей Германов, художникът Иван Нинов и историкът Страшимир Димитров, член кореспондент на БАН. Сградата, в която се помещава училището сега, е построена през 1979 г. ОбУ „Христо Ботев“ има дългогодишни традиции в областта на образованието, възпитанието и извънкласната дейност.

Тематични изложби

В часовете по ДБТ и ИИ в начален етап учениците изработват и подготвят красиви тематични изложби.

Спортни постижения

Най-големи са постиженията на нашите ученици в областта на спорта. Дълги години негови представители са заемали призови места в състезанията по "Тенис на маса".

Музикално изкуство

Можем да се гордеем с наградите, които носят от общински, областни и международни първенства и фестивали.
Новости
Преобразуването

От 15.09.2017 г. ОУ „Христо Ботев“ е преобразувано в Обединено със заповед № РД 14-95/26.05.2017 г. на Министъра на образованието и осъзнатата необходимост да се превърне в организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците, чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания.

Учебна дейност

От учебната 2017/2018 година в училището има първи гимназиален клас (VIII ) с профилирана подготовка с профил „Хуманитарни науки”, а от тази учебна – 2018/2019 – две паралелки в VIII клас с професионална подготовка – професия „Оператор на компютър“ за първа квалификационна степен.

Голяма част от учителите участват в различни квалификационни форми и повишават методическата си подготовка. Носители на ПКС са 20 учители – един с II , четирима с IV и петнадесет с V.

В училището има една синдикална структура, която оказва положително влияние при регулиране на трудовите отношения и при разработване на различните видове правилници, правила и процедури.

Мисия
Традиции и бъдеще

Училище с богата история и установени традиции.

Ученици
През учебната 2018/2019 г. в него се обучават 251 ученици в тринадесет паралелки от I до IX клас.
Персонал
През учебната 2018/2019 г. щатният персонал в ОУ „Христо Ботев” е 39, от които 26 щата педагогически персонал и 13 непедагогически.
Директор
Училището се управлява от Директор, подпомаган от ЗДУД. Според образователния ценз разпределението на ПП е както следва: магистър/бакалавър – 25, професионален бакалавър - 1.
#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850a596:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_wrapper { background-image: url(http://ouconevo.com/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_63da90850a596 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_63da90850a596:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850b14b:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_wrapper { background-image: url(http://ouconevo.com/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_63da90850b14b .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_63da90850b14b:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_title { color: #2c2c2c; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_wrapper { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_63da90850bc73:hover .infobox_wrapper { background-color: #ff6d34; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_wrapper { background-image: url(http://ouconevo.com/wp-content/uploads/2019/09/icon-box_bg-03.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_wrapper { padding-top: 58px !important;padding-right: 40px !important;padding-bottom: 55px !important;padding-left: 40px !important;border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_icon_container { margin-bottom: 21px !important; }#iguru_infobox_63da90850bc73 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_63da90850bc73:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_63da90850cce6 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63da90850cce6 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_63da90850d38a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63da90850d38a .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_63da90850d38a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63da90850d38a .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_63da90850d65a .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_63da90850d65a .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_63da90850d65a .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}#iguru_img_layer_63da90850d65a .img_layer_image_wrapper:nth-child(4) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1800ms; -moz-transition-delay: 1800ms; -o-transition-delay: 1800ms; transition-delay: 1800ms;}@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_63da90850f75b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63da90850f75b .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_63da90850f987 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_63da90850f987 .spacing_size-tablet{ display: block; } }