Визия

Опитамалното използване на сградния фонд, наличието на квалифицирани учители дава възможност за ефективно провеждане на учебно-възпитателен процес.

Мисия

В Обединено училище „Христо Ботев” има оборудвани кабинети по природни науки, музика и изобразително изкуство.
Свържете се с нас

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”
с. ЦОНЕВО

ОУ „Христо Ботев“ е преобразувано в Обединено със заповед № РД 14-95/26.05.2017 г. на Министъра на образованието и осъзнатата необходимост да се превърне в организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците, чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания.

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ
251
251
Ученика
39
39
Щатен персонал
25
25
Награди
23k+
23k+
Дейности
@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc66f6a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc66f6a .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_button:before { background-color: rgba(255,255,255,0); }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_button:after { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_icon_container { background-image: url(http://ouconevo.com/wp-content/uploads/2019/09/icon_bg-01.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_wrapper { padding-right: 40px !important; }#iguru_infobox_5f6eb3dc7752b .infobox_icon_container { margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_icon { color: #00bda6; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #ff6d34; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_button { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_button:hover { color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_button:before { background-color: rgba(255,255,255,0); }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_button:after { background-color: #ffffff; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_icon_container { background-image: url(http://ouconevo.com/wp-content/uploads/2019/09/icon_bg-02.png); background-position: left top; background-repeat: no-repeat; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_wrapper { padding-right: 40px !important; }#iguru_infobox_5f6eb3dc78e70 .infobox_icon_container { margin-bottom: 7px !important;margin-left: -14px !important; }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc79d0e .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc79d0e .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc86d5e .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc86d5e .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc87193 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc87193 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 991px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc87193 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc87193 .spacing_size-tablet{ display: block; } }#iguru_img_layer_5f6eb3dc8e930 .img_layer_image_wrapper:nth-child(1) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 0ms; -moz-transition-delay: 0ms; -o-transition-delay: 0ms; transition-delay: 0ms;}#iguru_img_layer_5f6eb3dc8e930 .img_layer_image_wrapper:nth-child(2) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 600ms; -moz-transition-delay: 600ms; -o-transition-delay: 600ms; transition-delay: 600ms;}#iguru_img_layer_5f6eb3dc8e930 .img_layer_image_wrapper:nth-child(3) .img_layer_image {transition: all 800ms; -webkit-transition-delay: 1200ms; -moz-transition-delay: 1200ms; -o-transition-delay: 1200ms; transition-delay: 1200ms;}@media only screen and (max-width: 1200px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc9555a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc9555a .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 992px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc9555a .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc9555a .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc98520 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc98520 .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 500px){ #iguru_spacer_5f6eb3dc98950 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_5f6eb3dc98950 .spacing_size-mobile{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 600px) { #extended_5f6eb3dc98a5d{ display: none; } }#iguru_counter_5f6eb3dca0c46 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f6eb3dca0c46 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_5f6eb3dca0c46.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f6eb3dca0c46:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_5f6eb3dca0c46 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_5f6eb3dca1973 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f6eb3dca1973 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_5f6eb3dca1973.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f6eb3dca1973:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_5f6eb3dca1973 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_5f6eb3dca232d .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f6eb3dca232d .counter_value_wrapper, #iguru_counter_5f6eb3dca232d.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f6eb3dca232d:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_5f6eb3dca232d .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}#iguru_counter_5f6eb3dca2ce9 .counter_title { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f6eb3dca2ce9 .counter_value_wrapper, #iguru_counter_5f6eb3dca2ce9.layout_top .counter_content_wrapper { color: #ffffff; }#iguru_counter_5f6eb3dca2ce9:after { background-color: #50dbca; }#iguru_counter_5f6eb3dca2ce9 .counter_content_wrapper{padding-left: 17px !important;}